call NBIS digital@home 0700 111 25

Поддръжка и сервиз


Съвременния бизнес има необходимост от безупречно работещи компютри, мрежа и техника. Неизправност в което и да е от тези жизненоважни звена може да доведе до пропускане на ползи и забавяне и неудобства в работата. Ние разбираме вашите нужди и сме готови да предложим услугите си, за да ви осигурим работна среда, без притеснения за компютърната техника и мрежи. Нашите специалисти са вашият винаги готов да се притече на помощ IT отдел. Компютрите „забиват”? Вируси? Изтрити са важни файлове? Ен Би Ай Системи ООД ще разреши всичко, за да можете да продължите по задачите си. Видовете абонаменти, които предлагаме са:


Корпоративен пакет

 • Месечен ъпдейт на Windows – при наличност на лицензиран софтуер
 • Месечна профилактика от 2 до 4 пъти с неограничена продължителност
 • Автоматичен ежедневен ъпдейт на антивирусната програма(при налична)
 • Автоматично седмично сканиране за вируси(в края на седмицата)
 • Хардуерна диагностика
 • Телефонни консултации
 • Месечен ъпдейт на програмите(при наличен)
 • Месечен ъпдейт на драйверите(при наличен)
 • Хардуерна поддръжка
 • Ъпдейт на рутерите(при наличен)
 • Събиране на всички драйвери запис на диск и категоризиране по вид устройство, марка модел
 • Запис на всички ключове за софтуер и опис кой от чии компютър е
 • Събиране на всички email акаунти с възможност за добавяне и редактиране
 • Опис на рутерите и техните настройки
 • Създаване на диск/ папка с нужния софтуер за отделните офиси и по-нататъшно обновяване
 • Стандартизиране на правата на персонала и ограничаване на техните функции
 • Създаване на административен акаунт за служебни операции
 • Създаване на резервни копия на избраните директории(кореспонденция, документи, настройки, операционна система)
 • Опис на хардуера в офиса и по-нататъшно обновяване
 • Автоматизиране на възможно повече операции с цел улесняване работата на персонала
 • Неограничен брой посешения с неограничена продължителност

Офис пакет

 • Автоматичен ежедневен ъпдейт на антивирусната програма(при налична)
 • Автоматично седмично сканиране за вируси(в края на седмицата)
 • Задължителна месечна профилактика
 • Общо посещения за месец – 5 пъти за целия офис с неограничена продължителност
 • Телефонни консултации
 • Посещение в рамките на един ден при възникнал проблем и невъзможност да се отстрани отдалечено
 • Хардуерна поддръжка
 • Софтуерна поддръжка
 • Събиране на всички email акаунти с възможност за добавяне и редактиране
 • Стандартизиране на правата на персонала и ограничаване на техните функции
 • Създаване на административен акаунт за служебни операции
 • Създаване на резервни копия на избраните директории(кореспонденция, документи, настройки, операционна с-ма)
 • Създаване на диск/ папка с нужния софтуер за отделните офиси и по-нататъшно обновяване
 • Стандартизиране на правата на персонала и ограничаване на техните функции
 • Опис на хардуера във офиса и понататъшно обновяване

Стандартен пакет

 • Автоматичен ежедневен ъпдейт на антивирусната програма(при налична)
 • Автоматично седмично сканиране за вируси(в края на седмицата)
 • Задължителна месечна профилактика 1 път
 • Общо посещения за месец – 3 пъти за целия офис с неограничена продължителност
 • Телефонни консултации
 • Посещение в рамките на един ден при възникнал проблем и невъзможност да се отстрани отдалечено
 • Посещение в рамките на 6 часа (в спешен случай)
 • Хардуерна поддръжка
 • Софтуерна поддръжка
 • Събиране на всички email акаунти с възможност за добавяне и редактиране
 • Стандартизиране на правата на персонала и ограничаване на техните функции
 • Създаване на административен акаунт за служебни операции
 • Създаване на резервни копия на избраните директории(кореспонденция, документи, настройки, операционна с-ма)
 • При всяко следващо повикване се заплаща допълнително след горе посочените общо посещения за месец.