call NBIS digital@home 0700 111 25
Най-ниски цени за интернет в град Русе. Високоскоростен интернет в Русе.

Достъпът до Интернет става все по-важен за повечето притежатели на компютри, защото обединява в себе си няколко неща. Достъпът до информация, който предлага Глобалната мрежа, средствата за комуникация, мултимедията, забавленията, възможността за бизнес и достъпът до всички други услуги, които са възможни благодарение на Интернет определят неговата значимост като много голяма.

Какъв трябва да е достъпът до Интернет, за да може да отговори на повишените критерии за качество на масовите потребители? Безспорно два от най-важните критерии, на които трябва да отговаря такъв тип услуга са бързина и надеждност. Ние от NBIS акцентираме най-вече върху тези два показателя. Разбира се, стараем се да поддържаме и останалите параметри на високо ниво. Ето какво ще получите, ако изберете Нас за доставчик на Интернет услуга:

  • бързина – скорости на download до 100% от максималната скорост на избраният интернет пакет;
  • без разделение на български и международен трафик – скоростта е еднаква независимо от дестинацията, с която се свързвате;
  • надеждност на връзката – свързаността към българското интернет пространство е резервирана чрез три независими канала, а към международното интернет пространство – чрез два канала;
  • динамичен публичен (реален) IP адрес с възможност той да бъде статичен без допълнително заплащане;
  • валидност на интернет достъпа от дата до дата;
  • интернет на кредит – ако сте пропуснали да заплатите своята месечна такса, NBIS Ви гласува доверие, като Ви предоставя още 3 дни интернет само с едно щракване на мишката;
  • максимална степен на защита на връзката чрез заключване на Интернет акаунта Ви към МАС адрес
  • предварително известяване чрез SMS или e-mail за предстоящо прекъсване на услугите, които използвате (активира се допълнително при изрично желание от клиента и е безплатно!)

NBIS digital@home комбинирани услуги


Комбинирайте вашата интернет услуга с други услуги от нас и намалете месечният си разход. За повече информация вижте раздел „Интернет услуги“.